Miljøfyrtårn

Det å ta vare på - og benytte oss av - omgivelsene rundt oss har alltid vært viktig for oss her på Rosfjord. Naturen utenfor hotelldøra er en sentral del av vårt eksistensgrunnlag.

Her tilbyr vi gjestene våre opplevelser - både til vanns og på land, her sanker vi til bruk på kjøkkenet, vi kjøper råvarer fra lokale bønder og fiskere, eller når vi plukker inn hvitveis til pynt på bordene.

Selv om det å ta vare på og bruke naturen rundt oss alltid ligger i ryggraden vår var det var først i 2010 at vi ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kontakten og oppfølgingen fra Stiftelsen er en god påminnelse om hvor mange ting vi er flinke på - og ikke minst hvor vi kan bli enda bedre.

For vår del er sertifiseringen gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn et signal til markedet hvor vi markerer at vi tar et bærekraftansvar. Her ser du vår overordnede miljøpolicy og overordnet målsetting for HMS.

Rosfjord Strandhotell har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Rosfjord Strandhotell.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Rosfjord Strandhotell.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2024

Nskrav ved neste innkjøp.

Vi skal ha et sykefravær på max 4 %
Tiltak: Ha en bedre oppfølging i sykeperioder, økt fokus på tilrettelegging. Vurdere løpende tiltak for å få ned langstidssykefravær. Renholdere må ha fokus.

Vi skal redusere energibruket med 20 %
Tiltak: Effekten av investeringer i solcelleanlegg og ny varmepumpe samt gjennomgang av rutiner og styringssystemer.

Vi skal redusere matavfall/svinn med 10 %.
Tiltak: Bedre kontroll på beregninger ved innføringer av beregningssystemer

Vi skal redusere kjøring med 50%.som følge av omstrukturering.
Samkjøring til vårt søsterhotell, Bruke Teams å redusere kjøring til møter.

Vi skal opprettholde andel av lokale innkjøp av lokale matvarer, samt fokus på sanking fra naturens matkammer.

Vi skal opprettholde dagens nivå på antall miljøsertifiserte leverandører.
Tiltak: Krav om miljøsertifisering skal være et kvalifikasjonskrav ved neste innkjøp.

 

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.
Rapporten er tilgjengelig på forespørsel.