Baneregler

  1. Maks 7 slag per hull. Klarer man ikke å få ballen i hullet på det 6. slaget eller mindre føres 7 på scorekortet.
  2. Maks 5 personer i en gruppe/flight. Dersom dere er flere enn 5 personer deler vi dere i to grupper/flighter.
  3. Går ballen inn på en annen bane, legges den tilbake på kanten hvor den krysset inn på den andre banen.
  4. Går ballen helt ut av banene spilles neste slag, med et ekstra straffeslag, der hvor ballen krysset ut av banene.
  5. Ligger ballen inntil en vegg, gjerde eller et annet element som ikke er en del av banen, kan ballen flyttes tilsvarende ett putter-hode, uten straffeslag.
  6. For din og andres sikkerhet, vift ikke rundt med putteren og sving ikke over knehøyde.
  7. Dersom din gruppe lager kø så er det fint om dere slipper gruppen bak dere forbi.
  8. Hjelp oss å holde banene ryddige og legg avfall og flasker i egnede beholdere.
  9. Røyking er naturligvis ikke tillatt i hele Parken.